ไทยEnglish

 


กลุ่มสำนักงานธนเสฏฐ์ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ธนเสฏฐ์ คอนซัลติ้งค์ จำกัด และบริษัท ธนเสฏฐ์ ออดิท จำกัด ให้บริการด้านการสอบบัญชี การบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และภาษีอากร


เรามีทีมงานที่ประกอบด้วยนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ยาวนานกว่า 20 ปีในสายงานบัญชี การเงิน ภาษีอากร และตรวจสอบบัญชี

จากการทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
เป้าหมายหลักของการให้บริการของสำนักงาน
คือการให้บริการที่มีคุณภาพสูง
ทางวิชาชีพแก่ลูกค้าทุกราย เพื่อสนับสนุน แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า 

 

ถ้าองค์กรของท่าน…..

 • เป็นองค์กรใหม่ ที่ต้องการผู้ช่วยในการดูแลงานบัญชี และการเงิน
 • เป็นองค์กรขนาดเล็ก ที่ยังไม่มีผู้ดูแลงานบัญชี และการเงิน หรือไม่จำเป็น
  ต้องมีฝ่ายบัญชี
 • ต้องการผู้เชี่ยวชาญมาดูแล หรือให้คำปรึกษางานบัญชี และการเงิน
  ให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย
 • เสียภาษีอากรอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่แน่ใจว่าเสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง
 • ปิดบัญชีไม่ได้ภายในระยะเวลาที่ผู้บริหารต้องการ
 • ผู้บริหารไม่ได้รับงบการเงินประจำเดือน หรือข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็น
  ในการบริหารงาน
 • ต้องการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินเป็นภาษาอังกฤษ
 • ต้องการตรวจสอบบัญชีประจำปีตามกฎหมาย พร้อมกับข้อเสนอแนะ
  ที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ ที่พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ
 • ไม่มีฝ่ายบุคคล และต้องการผู้ดูแลงานเงินเดือน และค่าจ้าง

 

 

กลุ่มสำนักงานธนเสฏฐ์

บริการรับตรวจสอบบัญชี บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร บริการงานด้านเงินเดือนและค่าจ้าง งานด้านทะเบียนบริษัทตามกฏหมาย และงานอื่น ๆ เราสามารถช่วยทำให้องค์กรของท่านจัดการกับระบบบัญชีได้อย่างมืออาชีพ ภายในระยะเวลาที่ท่านสามารถกำหนดได้ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปีเราช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
จีระนันท์ นิลเนตรานนท์ 98 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel: 081-655-9307
Email: tanasateadmins@tanasate.com
Line ID: tanasate08